WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Stawki podatków obowiązujące w Gminie Pątnów w 2020 r.

 2019-12-05
Podatek rolny:
- dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,1500 zł od 1 ha przeliczeniowego
- dla pozostałych gruntów – 292,3000 zł od 1 ha fizycznego

Podatek leśny: 42,7328 zł od 1 ha fizycznego
Podatek od nieruchomości: - stawki według Uchwały nr XIII/69/19 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości:

Podatek od środków transportowych:

- stawki według Uchwały Nr XIII/89/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/patnow/2710.pdf