WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Zakończenie zajęć z coachem w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów”

 2019-12-04
W dniu 07.11.2019 r. zakończyły się zajęcia z coachem, które miały na celu poprawę jakości życia, wzrost pewności siebie oraz asertywności u wszystkich uczestników projektu. W ramach tego zadania uczestnicy brali udział w zajęciach indywidualnychw wymiarze 5 godzin dla każdego uczestnika oraz w zajęciach grupowych w wymiarze 15 godzin. Zajęcia z coachem prowadziły do nabycia kompetencji społecznych pobudzenia wewnętrznej motywacji do działań służących poprawie jakości życia. Zajęcia z coachem pozwoliły na pozytywniejszą ocenę swojej aktualnej sytuacji życiowej. Wszyscy uczestnicy bardzo pozytywnie wypowiadają się o projekcie, o wszystkich formach wsparcia jakie zaproponowano i w których uczestniczyli.
Uczestnicy projektu dnia 25.11.2019 r. otrzymali również ostatnie wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych lub bezzwrotnych specjalnych zasiłków celowych według ustalonego wcześniej a zamieszczonego poniżej harmonogramu. Wsparcie finansowe, które otrzymywali uczestnicy od lutego 2019 r. do 30.11.2019 r. przeznaczone było na pokrycie kosztów związanych z udziałem w projekcie w tym: na zakup odzieży, środków czystości i środków higienicznych
 

25.03.2019r.

10.00-13.00

24.04.2019r.

10.00-13.00

24.05.2019r.

10.00-13.00

24.06.2019r.

10.00-13.00

24.07.2019r

10.00-13.00

26.08.2019r.

10.00-13.00

24.09.2019r.

10.00-13.00

24.10.2019r.

10.00-13.00

25.11.2019r.

10.00-13.00