WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

KOMUNIKAT 6 w sprawie jakości wody do spożycia z wodociągu publicznego w Załęczu Wielkim

 2019-10-28
KOMUNIKAT 6
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 28 października 2019 r. godz.: 1400
w sprawie jakości wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Załęczu Wielkim, Gmina Pątnów.

Wójt Gminy Pątnów informuję, że w pobranych próbkach wody z wodociągu Załęcze Wielkie zaopatrującego miejscowości: Załęcze Wielkie, Załęcze Małe, Cieśle, Troniny, Gligi, Kluski, Kałuże, Grabowa (gm. Pątnów), Słowików (gm. Rudniki), nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Woda dostarczana jest obecnie tylko z jednej studni w związku z czym uprasza się o oszczędne korzystanie z wody.
W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody, Państwowa Inspekcja Sanitarna
w związku z zakończonymi działaniami naprawczymi, wykona kontrolne badania jakości wody.

Informacje dotyczące jakości wody z wykonanych badań kontrolnych zostaną umieszczone na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu www.pssewielun.pl

Wójt Gminy Pątnów
Jacek Olczyk