WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

KOMUNIKAT 4 Wójta Gminy Pątnów w sprawie uruchomienia punktów czerpalnych

 2019-10-25
KOMUNIKAT 4
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 25 października 2019 r., godz. 15h00
w sprawie uruchomienia punktów czerpalnych w miejscowościach: Załęcze Wielkie, Załęcze Małe, Kluski, Kałuże, Dzietrzniki, Kałuże, Troniny, Gligi i Grabowa
 
Wójt Gminy Pątnów informuje, że w wyniku pogorszenia jakości wody dostarczanej z ujęcia wody Załęcze Wielkie zaopatrującego miejscowości Załęcze Wielkie, Załęcze Małe, Kluski, Gligi, Troniny, Cieśle, Kałuże, Grabowa i Słowików  (gm. Rudniki) całodobowo udostępnione zostały przewoźne punkty poboru wody zlokalizowane w następujących miejscach:
 
Załęcze Wielkie – przy remizie OSP,
Załęcze Małe – przy remizie OSP,
Załęcze Małe – Stara Wieś Resort & Odnowa,
Kluski – przy remizie OSP,
Kałuże – przy Sołeckim Centrum Kultury
Kałuże – przy byłym Ośrodku Wypoczynkowym „Warta”
Dzietrzniki – przy posesji nr 216
Troniny – przy posesji nr 1
Gligi – przy posesji nr 4
Grabowa – przy posesji pani sołtys
 
 
W dalszym ciągu jest wykonywana dezynfekcja sieci wodociągowej, co może powodować chwilowy spadek ciśnienia oraz nieprzyjemny zapach wody. Jedna ze studni została wyłączona z eksploatacji w związku z czym prosi się o oszczędne gospodarowanie wodą na cele porządkowe. Woda nadal nie nadaje się do spożycia. Codziennie pobierane są próbki wody przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieluniu w celu przeprowadzenia badań i analiz. Komunikaty w tej sprawie są publikowane także na stronie www.pssewielun.pl
 
                                                                                               Wójt Gminy Pątnów
                                                                                                   Jacek Olczyk