WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

KOMUNIKAT 3 Wójta Gminy Pątnów w sprawie uruchomienia punktów czerpalnych

 2019-10-24
KOMUNIKAT 3
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 24 października 2019 r., godz. 15h00
w sprawie uruchomienia punktów czerpalnych w miejscowościach: Załęcze Wielkie, Załęcze Małe, Stara Wieś, Kluski i Kałuże

Wójt Gminy Pątnów informuje, że w wyniku pogorszenia jakości wody dostarczanej z ujęcia wody Załęcze Wielkie zaopatrującego miejscowości Załęcze Wielkie, Załęcze Małe, Kluski, Gligi, Troniny, Cieśle, Kałuże, Grabowa, Słowików całodobowo udostępnione zostały przewoźne punkty poboru wody zlokalizowane w następujących miejscach:

Załęcze Wielkie – przy remizie OSP,
Załęcze Małe – przy remizie OSP.
Załęcze Małe – Stara Wieś/Resort
Kluski – przy remizie OSP
Kałuże – przy Sołeckim Centrum Kultury

Na tę chwilę wykonano dezynfekcję zbiornika wyrównawczego na ujęciu wody w Załęczu Wielkim i trwa obecnie płukanie sieci wodociągowej, co może spowodować chwilowy spadek ciśnienia. Jedna ze studni została wyłączona z eksploatacji w związku z czym prosi się o oszczędne gospodarowanie wodą na cele porządkowe. Woda nadal nie nadaje się do spożycia.
Wójt Gminy Pątnów
Jacek Olczyk