WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

"Pątnów - działamy razem" zakończenie realizacji projektu 23.09.2019

 2019-10-04


Zakończyła się realizacja projektu lokalnego sołectwa Pątnów pn. „Pątnów – działamy razem” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Projekt zakładał zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed salą oraz strażnicą w Pątnowie, poprzez utworzenie miejsca umożliwiającego organizację imprez plenerowych, ułatwienia dostępu do Sali widowiskowej. Kolejnym elementem projektu była organizacja uroczystości z wykorzystaniem utworzonego miejsca społecznej integracji.
W ramach zagospodarowania placu zostały wykonane prace wyrównawcze, utwardzanie gruntu, wyłożenie placu kostką. Przyczyniło się to do zagospodarowania miejsca przestrzeni publicznej dla potrzeb lokalnej społeczności.
Dzięki realizacji projektu powstało miejsce organizacji wielu przyszłych uroczystości oraz wydarzeń kulturalnych. Wspólna praca mieszkańców przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej była okazją do integracji i zacieśniania więzi między mieszkańcami sołectwa.