WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekologiczne zegary życia przyrody” przy ZSS w Dzietrznikach

 2019-09-30
Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekologiczne zegary życia przyrody” przy Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

wartość ogólna zadania: 48 283,00 PLN

wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 43 168,00 PLN.

opis zakresu projektu: 

Na terenie przeznaczonym do realizacji projektu znalazły się elementy małej infrastruktury: gry i stoły edukacyjne, drewniane ławki i gazony, kosze na odpady i tabliczki do oznaczenia roślin. Zieloną część ekopracowni stanowią ozdobne i zielone trawy, lawenda, lipa, żurawka i zioła. Wykonano ścieżki sensoryczne z wykorzystaniem kamieni polnych, piachu, wałków i drewnianych belek. Aby uatrakcyjnić zajęcia prowadzone w ekopracowni pod chmurką zakupiono również rozmaite pomoce dydaktyczne: lupy, lornetki, przewodniki, atlasy roślin i zwierząt, klucze do oznaczania gatunków roślin i zwierząt.