WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

" Trening kompetencji i umiejętności społecznych " w ramach projektu Aktywny Pątnów

[ 2019-07-10 ]
Dnia 28 czerwca 2019 r. zakończyły się zajęcia z treningu kompetencji i umiejetności społecznych w ramach projektu Aktywny Pątnów. W zajęciach wzięło udział 10  zrekrutowanych do projektu uczestników. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o uczestnictwie w treningu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.