WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Terminy składania wniosków w roku 2019

[ 2019-06-28 ]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie uprzejmie informuje o terminach składania wniosków na następujące świadczenia:

        Świadczenie wychowawcze 500 +
  • od 01.07.2019 r. wnioski składane drogą elektroniczną,
  • od 01.08.2019 r. wnioski składane w wersji papierowej,

- wnioski złożone do 31.08.2019 r. zostaną rozpatrzone i wypłacone do 31.10.2019 r.
- wnioski złożone od 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r. zostaną rozpatrzone i wypłacone do 30.11.2019 r.
- wnioski złożone od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. zostaną rozpatrzone i wypłacone do 31.12.2019 r.
- wnioski złożone od 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r. zostaną rozpatrzone i wypłacone do 31.01.2020 r.
- wnioski złożone od 01.11.2019 r. do 31.01.2020 r. zostana rozpatrzone i wypłacone do 29.02.2020 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

W sprawach wniosków złożonych po 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.
Wnioskodawcom, którzy złożą wnioski po 30 września 2019 r. świadczenia wychowawcze będzie ustalane od m-ca złożenia wniosku.

DOBRY START:
  •  od 01.07.2019 r. do 30.11.2019 r. wnioski składane drogą elektroniczną,
  •  od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r. wnioski składane w wersji papierowej,

Wnioski złożone do 31.08.2019 r. zostana wypłacone do 30.09.2019 r.

  • 01.08.2019 r. - Świadczenia rodzinne - wnioski składane w wersji papierowej,
  • 01.08.2019 r. - Fundusz Alimentacyjny,
  • 01.09.2019 r. do 16.09.2019 r. - Stypendia szkolne.

W tutejszym Ośrodku wnioski składają rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Pątnów.
Pliki do pobrania: