WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pątnowie

[ 2019-06-13 ]
W sobotę 8 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego marki VOLVO FLD3C w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pątnowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pątnowie.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym m.in. posłowie na Sejm RP Piotr Polak i Paweł Rychlik, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu brygadier Tomasz Lewiński, radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Chowis, starosta wieluński Marek Kieler, wicestarosta Krzysztof Dziuba, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Wieluniu dh Andrzej Stępień, wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Pietrzyński wraz z radnymi, sekretarz Gminy Beata Marczak, sołtysi, druhny i druhowie. Obecne były poczty sztandarowe i delegacje z jednostek z terenu gminy Pątnów oraz sąsiadujących a także Kół Gospodyń Wiejskich.
Następnie na placu przed strażnicą OSP w Pątnowie odbyło się oficjalne przekazanie kluczyków i dokumentów do nowego samochodu strażackiego. Na ręce komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pątnowie Szczepana Kołodzieja uroczystego przekazania dokonali: poseł na Sejm RP Piotr Polak w asyście KPPSP bryg. Tomasza Lewińskiego oraz wójta Gminy Pątnów Jacka Olczyka. Poświęcenia samochodu dokonał ks Sławomir Kandziora – proboszcz parafii w Pątnowie.
Honorowymi chrzestnymi nowego wozu zostali pani Anna Przydacz oraz pan Adam Szpikowski, którzy nadali mu imię Jan.
Galeria zdjęć: