WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Małe projekty w Sołectwach

[ 2019-05-29 ]
W dniu 28 maja 2019 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dofinansowanie otrzymały trzy projekty z terenu gminy Pątnów:
- Projekt Sołectwa Grębień „Pociąg do przedszkola”. Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni publicznej obok Punktu Przedszkolnego w Grębieniu, poprzez utworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji. W ramach zagospodarowania placu zostaną zamontowane urządzenia: lokomotywa z dwoma wagonikami oraz karuzela. Zostanie ponadto wykonana i zamontowana piaskownica. Na zakończenie realizacji projektu, we wrześniu, zostanie zorganizowany festyn rodzinny, z pomocą członków stowarzyszenia „Bursztynek”, pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Grębieniu, grona pedagogicznego, Rady rodziców oraz dzieci i młodzieży i innych mieszkańców Grębienia. Wartość całkowita projektu to 10 200,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 10 000,00 zł.
- Projekt Sołectwa Kałuże „Ludowa kuchnia z klasą”. Projekt obejmuje odnowienie Sali oraz kuchni w Sołeckim Centrum Kultury w Kałużach w ramach wkładu pracy własnej mieszkańców wraz z doposażeniem kuchni w chłodnię, zmywarkę i kuchnię gazową. Ważnym elementem projektu będzie organizacja dwóch wydarzeń: we wrześniu „Zbiórki darów z pól i ogrodów” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Gromadzic, oraz w sierpniu Gminnych Dożynek. Organizacja tych uroczystości połączona będzie z degustacją oraz promocją produktów regionalnych. Wartość całkowita projektu to 10 350,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 10 000,00 zł.
- Projekt Sołectwa Pątnów „Pątnów – działamy razem”. Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed salą oraz strażnicą w Pątnowie, poprzez utworzenie miejsca umożliwiającego organizację imprez plenerowych oraz ułatwienie dostępu do Sali widowiskowej. W ramach zagospodarowania placu zostaną wykonane prace wyrównawcze, utwardzanie gruntu, wyłożenie placu kostką. Wartość całkowita projektu to 15 500,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 10 000,00 zł.