WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

[ 2019-06-03 ]
Urząd Gminy Pątnów w dniach od 03 czerwca do 07 czerwca 2019 roku organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie naszej gminy.
Odpady w wyznaczonych dniach należy wystawić przed posesją, w miejscu nie powodującym utrudnień dla ruchu drogowego i umożliwiającym załadunek.
Rodzaje odpadów, które będą odbierane.:
• Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny),
• Metale (złom),
• Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, radia, drukarki, odkurzacze),
• Urządzenia zawierające freony (lodówki, zamrażarki),
• Zużyte opony,
• Zużyte baterie i akumulatory,
• Duże opakowania z tworzywa sztucznego,
• Odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy drewniane).
Rodzaje odpadów, które nie będą odbierane.:
• Gruz, materiały budowlane np.: cegła,
• Odzież,
• Szkło luzem,
• Opakowania po farbach i lakierach,
• Odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
• Odpady zawierające azbest /np.: eternit/ i inne niebezpieczne niewymienione.
Odpady należy wystawić do godziny 6ºº rano. Odpady wystawione po tym czasie nie będą odbierane.
Zbiórka jest nieodpłatna dla wszystkich mieszkańców gminy Pątnów.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: (044) 635-37-12 wew. 47 /EKO-REGION/ bądź (043) 88-65-220 wew. 18 Urząd Gminy Pątnów/.