WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

XXX-lecie Zespołu Folklorystycznego z Popowic

[ 2019-03-11 ]
W sobotę 2 marca 2019 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowicach odbyła się uroczystość XXX-lecia Zespołu Folklorystycznego z Popowic. Na początku jubileuszowej imprezy wszyscy obecni uczcili minutą ciszy Edwardę Lach, Marka Derę i wszystkich członków zespołu, którzy odeszli w ostatnim czasie. Kierownik zespołu Dorota Pęcherz powitała zaproszonych gości, po czym jubilaci w pierwszej część występu zaśpiewali trzy piosenki, w dalszej części uroczystości przedstawili skecz i dwa ludowe tańce: krzyżok i wianek z lebiody. Bogatą historię i wielkie osiągnięcia zespołu na arenie lokalnej i krajowej przedstawił Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk. Zaproszeni goście złożyli jubilatom serdeczne życzenia, wręczyli im kwiaty i upominki. W sobotniej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, starosta wieluński Marek Kieler i wicestarosta Krzysztof Dziuba wraz z radnymi, Przewodniczący Rady Gminy Pątnów wraz z radnymi, poseł Paweł Rychlik oraz przedstawiciele instytucji kulturalnych, oświatowych oraz kół i stowarzyszeń z regionu. Nie zabrakło tortu z symbolicznymi trzydziestoma świeczkami, życzeń, wyróżnień, podziękowań i kwiatów. Jubileusz odbył się w miłej, muzycznej atmosferze, można było naszych artystów obejrzeć w przygotowanym pokazie multimedialnym i poznać szczegóły ich sukcesów w specjalnie na tę uroczystość wydanej publikacji: Zespół Folklorystyczny z Popowic. Historia działalności w latach 1989-2019, którą opracował Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk.
            Uroczystość uświetnił występ gości – Zespół Śpiewaczy „Ostrowiacy” z Ostrówka, a biesiada odbyła się przy występach Kapeli Ludowej z Ostrówka. Zaproszeni goście życzyli Zespołowi Folklorystycznemu z Popowic zdrowia, kolejnych jubileuszy i wytrwałości w tym pięknym dziele utrzymywania pamięci o tym, z czego się wywodzimy…
            Zespół Folklorystyczny z Popowic istnieje na scenie od 30 lat. Obejmuje swoją działalnością zespół śpiewaczy, taneczny, teatr obrzędowy oraz kabaret. 19 stycznia 1989 r. podczas spotkania Koła Gospodyń Wiejskich w Popowicach Pani Edwarda Lach sporządziła listę kobiet, które zadeklarowały chęć wstąpienia do zespołu śpiewaczego. Staraniem Pani Edwardy Lach i Pani Wandy Majtyki już w lutym rozpoczęły się zajęcia z instruktorem muzyki Panem Ireneuszem Mieszkalskim. Po raz pierwszy zespół wystąpił 8 marca 1989 r. na uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Popowicach. Z czasem repertuar zespołu poszerzony został o stare piosenki ludowe znane już wcześniej członkom zespołu. Zaangażowanie instruktora oraz muzyka Marka Dery pozwoliło zespołowi na stałe zagościć na scenach różnych okolicznościowych imprez organizowanych na terenie Gminy Pątnów. Popowicki zespół poza granicami gminy zadebiutował 3 września 1989 r. podczas III Przeglądu Zespołów Ludowych Kół Gospodyń Wiejskich „O orginowy wionek” w Konopnicy. Zaprezentował wówczas pieśni ludowe ze wschodnich rubieży Polski. Zespół został nagrodzony dyplomem uznania za kulturę wokalną. W ostatki 1990 r. etnograf Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba sfilmowała Wywoziny, czyli Bachusy – zwyczaj ludowy kultywowany w Popowicach i okolicznych wioskach. Zaproponowała przeniesienie tego zwyczaju na deski sceniczne i tak powstał Zespół Obrzędowy. W dniach 22-23 czerwca 1990 r. obrzęd Bachusy przedstawiono na IV Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Sieradzu. Występ został zaproszony na VIII Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, który odbył się w dniach 17-18 października 1991 r. Zespół w swojej historii wystąpił na najważniejszych festiwalach i przeglądach teatrów wiejskich i obrzędowych w Polsce. Największym sukcesem Zespołu było przyznanie mu w 2003 r. „ludowego Oskara”, czyli nagrody im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej.
Obecnie szeregi formacji zasila 18 osób. Instruktorem artystycznym Zespołu do końca 2017 r. była Pani Edwarda Lach - autorka scenariuszy oraz reżyserka wystawianych sztuk. W 2018 r. instruktorem artystycznym i opiekunem zespołu została Pani Dorota Pęcherz. Zespół może poszczycić się 18 sztukami teatralno-obrzędowymi, które były prezentowane na różnych przeglądach i festiwalach.
            Zespół Folklorystyczny z Popowic prezentuje wiele przedstawień teatru obrzędowego. Głównym celem działalności Zespołu jest kultywowanie wszystkich elementów kultury ludowej, jakie zachowały się w regionie wieluńskim.
            Pod kierownictwem Pani Edwardy Lach i całego Zespołu powstały następujące przedstawienia obrzędowe: „Wywoziny”, „Dzień wigilijny”, „Pępkowe”, „Zmówiny”, „Dzień Matki Bożej Gromnicznej”, „Przedwigilijny wieczór”, „Blokada”, „Wielki Piątek w Krzyworzece”, „Śmigus-Dyngus”, „Wesele wieluńskie”, „Na wycugu”, „Blokada”, „Tłuka”, „Wiliorze”, „Zapis rejentalny”, „Obchodzenie wsi z gaikiem”, „Nietypowe ostatki u Felusioków”, „Jak to dawniej z czarami bywało”, „Gody u Caputów” oraz program kabaretowy, skecze: „Hela i babka”, „Wiejski krakowiaczek”, „W Urzędzie Pracy”, „Braterskie porachunki” i wiele innych.
Warto podkreślić, iż do swoich przedstawień kabaretowych zespół wprowadza aktualną tematykę społeczną, np. reformę systemu zdrowotnego czy blokady dróg. Ponadto zespół uczestniczy w przeglądach i konkursach zarówno na poziomie regionalnym jak i ogólnopolskim.
            Zespół może poszczycić się bogatym dorobkiem artystycznym, w skład którego wchodzi 18 sztuk obrzędowo-teatralnych prezentowanych w ramach przeglądów wojewódzkich, międzywojewódzkich i ogólnopolskich na terenie całego kraju. Poza tym repertuar kabaretowy oraz tańce wieluńskie emitowane były w TVP program 1 i 2. W 1994 r. występ kabaretowy pt. „Chłop żywemu nie przepuści” w TVP program 2, natomiast uroczystość „Dzień Matki Bożej Gromnicznej” emitowana była przez Telewizję Łódź. Sztuki teatralno-obrzędowe: „Wiliorze”, „Dzień Wigilijny”, „Wywoziny” również doczekały się telewizyjnej emisji.
            Tematyka spektakli skoncentrowana jest na zwyczajach, obrzędach, wierzeniach i tradycjach polskiej wsi oraz na jej problemach. Zespół inspiracje do swojego repertuaru czerpie z folkloru Ziemi Wieluńskiej, a także z opowieści mieszkańców Popowic. W wykonaniu zespołu usłyszeć można pieśni miłosne i weselne, ballady, kolędy i pastorałki, inscenizacje obrzędowości rodzinnej.
            Zespołowi Folklorystycznemu z Popowic z okazji Jubileuszu XXX-lecia życzymy kolejnych, wspaniałych lat, sukcesów artystycznych, wiernej publiczności oraz pomyślności w życiu osobistym.
Galeria zdjęć: