WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Turniej wiedzy pożarniczej

[ 2019-03-07 ]
W dniu 07.03.2019 roku w Urzędzędzie Gminy Pątnów odbył się Gminny Turniej Wiedzy o Pożarnictwie.
W poszczególnych kategoriach miejsca zajęli:
I grupa wiekowa
1 miejsce - Oliwier Napieraj z Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
2 miejsce - Szymon Krzemiński z Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
3 miejsce - Jakub Gmyrek z Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
II grupa wiekowa
1 miejsce - Kacper Polak z Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
2 miejsce – Albert Rogala z Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
3 miejsce – Jakub Preś z Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
Zwycięzcy wezmą udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w Kamionce w dniu 29.03.2019 roku.