WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Harmonogram udzielanego wsparcia - kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów”

[ 2019-02-26 ]

Wsparcie w postaci kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Nazwa Beneficjenta: Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie
Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-A006/18
Tytuł projektu: Aktywny Pątnów


Miejsce zajęć kursu obsługi kasy fiskalnej:
Ośrodek Szkolenia ,,AS” s.c.
Ul. Św. Barbary 4c
98-300 Wieluń
Liczba uczestników : 5
Informacja została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pątnowie http://www.patnow.pl/