WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Stawki podatków obowiązujące w Gminie Pątnów w 2019 r.

[ 2019-01-22 ]
Podatek rolny:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 135,9000 zł od 1 ha przeliczeniowego
- dla pozostałych gruntów – 271,8000 zł od 1 ha fizycznego

Podatek leśny: 42,2356 zł od 1 ha fizycznego
Podatek od nieruchomości:
- stawki według Uchwały nr XIII/90/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości:

Podatek od środków transportowych :

- stawki według Uchwały Nr XIII/89/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/patnow/2710.pdf