WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Jubileusz 100-lecia szkoły oraz gminne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

[ 2018-12-03 ] | Udostępnij:
Tak to się zaczęło…, czyli o edukacji w Załęczu Małym i odzyskaniu niepodległości przez Polskę
17 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym obchodzono uroczysty Jubileusz 100-lecia szkoły oraz gminne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Był to piękny, słoneczny sobotni dzień jesieni.
Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed budynkiem szkoły i przemarszem do kościoła filialnego Podwyższenia Krzyża Świętego w Załęczu Małym. Wśród zebranych znaleźli się: licznie zaproszeni goście, przedstawiciele władzy gminnej oraz powiatowej, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice oraz mieszkańcy wioski. Na czele pochodu szła orkiestra „Ogniki”, której muzycy przygrywali maszerującym. Tuż za nią znalazły się poczty sztandarowe. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał biało-czerwony kotylion.
O godzinie 1500 rozpoczęła się msza święta pod przewodnictwem biskupa Antoniego Długosza w intencji 100-lecia szkoły oraz 100-lecia odzyskania niepodległości. Biskup Antoni podczas kazania zwrócił szczególną uwagę na wartość Ojczyzny, którą nazwał Matką, oraz na znaczenie szkoły w życiu każdego człowieka. Wspomniał również o patronie załęczańskiej placówki – Janie Pawle II.
Po mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się do szkoły. Na jej placu nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego i wciągnięcie biało-czerwonej flagi na maszt, a następnie odsłonięcie w korytarzu budynku pamiątkowej tablicy poświęconej historii szkoły pod nazwą „Zbudowane w darze pokoleniom”. Potem wszyscy udali się na salę gimnastyczną, gdzie rozpoczęła się część artystyczna. Pani dyrektor szkoły Elżbieta Krzemińska przedstawiła i powitała zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych, po czym zaprosiła do obejrzenia widowiska pod tytułem Tak to się zaczęło… Występujący w ciekawy sposób zaprezentowali historię szkoły w Załęczu Małym na tle wydarzeń historycznych. Dzięki przepięknej dekoracji uzyskano wyjątkowy nastrój, a do serc zebranych głęboko zapadły wyeksponowane słowa motta, którego autorem jest patron szkoły – Jan Paweł II Wielki: Strzeżcie Ojczyzny jak strzegły jej pokolenia, które przed nami żyły. Program artystyczny był bardzo urozmaicony; od recytacji wierszy, poprzez piosenki aż do inscenizacji i pantomimy.
Podczas występów na dużym ekranie prezentowano zdjęcia związane zarówno z dziejami załęczańskiej placówki, jak i historii Polski. Wielu wzruszeń zebranym na sali dostarczyło śpiewanie przez szkolny chór pieśni patriotycznych, m.in.: „Niepodległa, niepokorna”, „Taki kraj”, „Dziś idę walczyć, mamo”, „Ballada o Janku Wiśniewskim”.
Widzowie gromkimi brawami nagradzali występy uczniów. Potem na scenę zaproszono poprzedniego dyrektora placówki – pana Sławomira Cieślę, który zaprezentował rys historyczny szkoły w Załęczu Małym. Oto kilka ważnych wydarzeń z historii szkoły:
Pierwsza wzmianka na temat szkoły w Załęczu Małym pochodzi z 1913roku. Jednak ta placówka wkrótce spłonęła. Już więc w 1914 roku, jeszcze pod zaborem rosyjskim, społeczeństwo Załęcza Małego myślało o budowie nowej szkoły dla swoich dzieci. Józef Gmerek został przewodniczącym komitetu budowy. W całości skompletowano wówczas potrzebny materiał. Wybuch I wojny światowej zniweczył te plany. Dał jednak nadzieję na odzyskanie wolności.
26 listopada 1915 r. we wsi otwarto ponownie szkołę, a w roku 1916 do szkoły uczęszczało sześćdziesięciu czterech uczniów. Naukę wznowiono w lokalu wynajętym na wsi, na tzw. Kolonii.
11 listopada 1918 r. nastał radosny dzień dla Polski - zakończyła się I wojna światowa i Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. W tym czasie szkoła w Załęczu Małym zostaje przejęta przez władze polskie.
W 1927 roku kierownikiem szkoły, której zajęcia odbywały się w wynajmowanych izbach, został Józef Nowak, inicjator budowy Domu Ludowego. Dzięki ofiarności społeczeństwa, które z własnej inicjatywy opodatkowało się na rzecz budowy na kwotę 100 zł (co stanowiło przeciętną wartość jednej krowy), prace postępowały szybko. Przewodniczącym budowy szkoły był Paweł Gmyrek. Akt erekcyjny wmurowany zostaje w fundamenty Domu Ludowego 23 kwietnia 1930 r.
4 grudnia 1932 r. w obecności przedstawicieli duchowieństwa, dozoru szkolnego, rodziców wsi Załęcza Małego, Tronin, Cieśli, Gligów, Bukowców, nauczycieli i zaproszonych gości nastąpiło uroczyste poświęcenie Domu Ludowego - przeznaczonego na szkołę, a wybudowanego przez mieszkańców. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz Feliks Poraj Kobielski, proboszcz parafii Parzymiechy.
11 listopada 1933 roku- w piętnastą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - „dla udokumentowania potęgi państwa i uwiecznienia tego dnia dla przyszłego pokolenia” nazwano drogę przy szkole, wysadzoną drzewkami przez uczniów, „11 listopada”.
1 września 1939r. rozpoczęła się II wojna światowa. Hitlerowskie bombowce zaatakowały bezbronne, przygraniczne miasto Wieluń o godz. 4.40. Wojna ogarnęła polską ziemię, a potem świat. Okupanci przystąpili do likwidacji polskiej kultury, szkoły zamieniano na kwatery wojskowe, jawne, obowiązkowe nauczanie przestało istnieć. Mimo prześladowań w różnych miejscach odbywały się tajne lekcje. Nauczyciele załęczańskiej szkoły z narażeniem życia przekazywali dzieciom wiedzę. Byli to: Leon Cieśla, Tadeusz Jaworski, Janina Szwajkajzerówna, Antoni Cieśla i Edward Bil.
Mieszkańcy załęczańskiej ziemi również doświadczają okrucieństw wojny, giną w bombardowaniach, są wywożeni do obozów zagłady i na roboty przymusowe do III Rzeszy.
Koniec wojny nie oznaczał jednak wolności. Terytorium Polski zostało w latach 1944–1945 zajęte przez Rosję sowiecką. Rozpoczął się czas walki z komunistycznym reżimem. W tych trudnych czasach światli mieszkańcy Załęcza organizują w zniszczonym Domu Ludowym naukę dla swoich dzieci.
W 1946 roku kierownictwo w szkole obejmuje Leon Cieśla, który całym sercem był oddany załęczańskiej placówce.
Kolejny dyrektor Jan Błaszczak w latach 60-tych rozpoczyna budowę nowej szkoły przy dużej pomocy przewodniczącego Komitetu Budowy- Władysława Cieśli, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańców.
W 1989 r. Polska jest wolna. W tym samym roku kończy się budowa nowej szkoły w Załęczu Małym, która 1 września 1990 roku zostaje oddana do użytku.
Jesienią 1991 roku spłonął budynek starej szkoły.
W 1992 roku stanowisko dyrektora powierzono Sławomirowi Cieśli.
22 października 2006 roku szkoła przyjmuje imię Jana Pawła II Wielkiego – jest to jedyna w Polsce szkoła o tym imieniu z przydomkiem Wielki.
W 2007 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Załęczu Małym tworzy się gimnazjum.
W latach 2008-2009 trwa budowa hali sportowej i budynku gimnazjum. Już 1 września 2009 r. młodzież rozpoczęła naukę w nowych salach dydaktycznych i na sali gimnastycznej.
Szkoła staje się piękna, radosna, przyjazna i skuteczna.
Warto tutaj wspomnieć, że powstała publikacja – praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Cieśli – pod tytułem „Światło edukacji w Załęczu Małym 1913-2018”. W tej książce opisane zostały dzieje załęczańskiej szkoły na przestrzeni 105 lat.
Po wystąpieniu dyrektora Sławomira Cieśli zaproszono do zabrania głosu wójta gminy Pątnów – pana Jacka Olczyka. Włodarz gminy podziękował za przepiękny montaż słowno-muzyczny o historii szkoły i Ojczyzny oraz życzył dyrekcji, nauczycielom i uczniom dalszych sukcesów na niwie edukacji. Po nim głos zabrali: Andrzej Chowis – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego i Zenon Kołodziej – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w Wieluniu. Mówcy także pogratulowali występującym i autorom scenariusza wysokiego poziomu widowiska i złożyli życzenia na ręce pani dyrektor. Z kolei głos zabrała Krystyna Mikita – dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim, która podziękowała za zaproszenie i zwróciła uwagę na piękno i uroki okolicy, w której znajduje się szkoła, czyli Załęczański Park Krajobrazowy. Ostatnim przemawiającym był Andrzej Jaźwiec – prezes oddziału ZNP w Wieluniu, który wskazał na misję zawodu nauczyciela. Przybyli goście złożyli kwiaty na ręce pani dyrektor i wręczyli okolicznościowe podarunki. Po wyrażeniu podziękowania dyrektor Elżbieta Krzemińska zaprosiła wszystkich do zatańczenia poloneza i na poczęstunek. Na hasło: „Poloneza czas zacząć” uczestnicy akademii ustawili się w pary i zatańczyli. Gdy umilkła muzyka, udano się na poczęstunek.
Ta uroczystość na pewno pozostanie na długo w pamięci i sercu wszystkich jej uczestników.

 

Galeria zdjęć: