WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW NR 113/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

[ 2018-11-05 ]
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Pątnów w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"
Pliki do pobrania: