WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że od dnia 10.07.2019 roku Urząd Gminy Pątnów powraca do stałych godzin pracy     

Aktualności

Rejestr wyborców

[ 2018-09-20 ]

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać w Urzędzie Gminy Pątnów, w godzinach pracy Urzędu.

Możesz wpisać się do rejestru wyborców w Pątnowie, jeżeli:

  • mieszkasz na stałe w Pątnowie, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;
  • przebywasz na stałe w Pątnowie, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);
  •  mieszkasz na stałe w Pątnowie, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;
  • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w Pątnowie.

Pamiętaj, że możesz być wpisany tylko do jednego rejestru - dlatego od razu wykreślimy Cię z tego, w którym byłeś do tej pory.

Aby wpisać się do rejestru wyborców przygotuj:

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem w Pątnowie. W tym celu możemy Cię poprosić o pokazanie oświadczenia o stałym zamieszkaniu, dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających Twoje związki z Pątnowem.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek musisz złożyć w urzędzie gminy, w której mieszkasz. Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie, za pośrednictwem Poczty lub przez Internet - jeśli masz Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.
Decyzja zostanie wydana w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Możesz odebrać ją osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.
Jeżeli odmówimy wpisania do rejestru wyborców - możesz złożyć skargę do sądu rejonowego za naszym pośrednictwem. Masz na to 3 dni.