WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Informacja dla właścicieli domków letniskowych

[ 2018-04-19 ]
Informacja dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pątnów
Od 1 stycznia 2016 r. dla wszystkich właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (zamieszkałych jedynie przez część roku) są obowiązani złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata jest jednakowa dla wszystkich nieruchomości o charakterze letniskowym, niezależnie od czasu jej wykorzystania w ciągu roku.
W deklaracji należy podać dane osobowe, dane dotyczące nieruchomości na której powstają odpady komunalne (z terenu gminy Pątnów), adres do korespondencji, zaznaczyć czy opłata będzie uiszczana za zbiórkę selektywną bądź nieselektywną – w zależności od wybranej opcji należy wpisać odpowiednia kwotę 80 zł (selektywna) lub 160 zł (nieselektywna).
Stawki oraz terminy opłat są określone w Uchwale Rady Gminy Pątnów Nr XIII/91/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Obowiązek ustalenia takich opłat wynika z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Deklaracje mogą być składane w Urzędzie Gminy Pątnów (sekretariat lub pokój nr 110), wysłane za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów lub przesłane w wersji elektronicznej przez ePUAP z podpisem elektronicznym.
Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów z częstotliwością raz w miesiącu.
Więcej informacji takich jak wzory deklaracji, treść uchwał regulujących gospodarkę odpadową na terenie Gminy Pątnów, harmonogram odbioru odpadów znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pątnowie www.patnow.pl

 

Pliki do pobrania: