WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Kończą się działania w projekcie "Bądź aktywny - tylko Ty możesz coś zmienić"

[ 2015-05-26 ]
         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie nadal realizuje projekt systemowy „Bądź aktywny – tylko Ty możesz coś zmienić”. W 2015 r. w projekcie bierze udział 7 kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestniczki zrealizowały już zajęcia warsztatowe z psychologiem i doradcą zawodowym.
Zakończyło się również szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych. Szkolenie przeprowadziło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SWAN” Sebastiana Spaleniaka ul. Mickiewicza 1a 98-300 Wieluń.  Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem miały za zadanie: wzmocnienie psychiczne uczestniczek, naukę organizacji czasu, tak by był czas na obowiązki domowe i zawodowe, naukę poruszania się po lokalnym rynku pracy.

Bezrobotna kobieta potrzebuje przekonania, że jej wyjście z domu nie jest zaniechaniem obowiązków domowych i rodzinnych, a szansą na polepszenie bytu rodziny. Podstawowymi problemami kobiet, które nie mają pracy, jest przywiązanie do domu i całkowite pochłonięcie sprawami domowymi, gdyż przejmują wszystkie obowiązki domowe na siebie. Dlatego w sytuacji, gdy są zmuszone do podjęcia zatrudnienia tak trudno im pozostawić dotychczas pełnione obowiązki oraz ustalony harmonogram dnia i zorganizować się na nowo. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet uczestnictwo w zajęciach aktywizujących jakie oferujemy w ramach projektu wydaje im się niemożliwe z uwagi na trudności pogodzenia obowiązków domowych z nowymi zajęciami. Nasze uczestniczki świetnie poradziły sobie z tym problemem. Projekt zakończy się 30.06.2015 r. W okresie od czerwca 2008 r. do dnia dzisiejszego w ramach projektu systemowego „Bądź aktywny – tylko Ty możesz coś zmienić” z różnych form szkolenia skorzystało 97 osób (K-72;M-25) w wieku aktywności zawodowej. Udział z projekcie przerwało 6 osób (K-5;M-1). Osoby biorące udział w projekcie posiadały następujący status na rynku pracy:

- bezrobotni                                                            58 osób  (K-39;M-19)

  w tym osoby długotrwale bezrobotne                    48 osób (K-33;M-15)

- osoby nieaktywne zawodowo                             19 osób  (K-15;M-4)

- zatrudnieni                                                          20  osób (K- 18;M-2)

  w tym rolnicy                                                         20 osób  (K-18;M-2)

 

Osoby biorące udział w projekcie posiadały następujące wykształcenie:

 - podstawowe, gimnazjalne i niższe                    34 osoby (K – 26;M-8)

 - ponadgimnazjalne                                              62 osoby (K – 45;M-17)

 - wyższe                                                                 1 osoba (K-1;M-0)


Realizowany przez ośrodek projekt przyczynił się do podjęcia działań wspierających w wejściu na rynek pracy osób z grupy największego ryzyka. Chcielibyśmy, aby dzięki naszemu projektowi nasi uczestnicy uwierzyli w swoje możliwości i w to, że dzięki kreatywnym pomysłom i zapałowi do pracy można odnieść sukces zawodowy, a tym samym doprowadzić do poprawy bytu własnej rodziny.