WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Pliki do pobrania

Pomoc społeczna
Opis pliku Rozmiar
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start 870 KB
Zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły 183 KB
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania 179 KB
Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki w placówce zapewniającej całodobową opiek 340 KB
Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania 287 KB
Oświadczenie o wysokości składek na świadczene zdrowotne 223 KB
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 260 KB
Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy 347 KB
Oświadczenie o dochodach swoich albo członka rodziny 243 KB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego 2335 KB
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka 1676 KB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 6414 KB
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego 1004 KB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 2637 KB
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 4278 KB
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 1649 KB
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 2314 KB