WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Pracownicy GOPS

KIEROWNIK (pokój 010)

Anna Przydacz
tel. 43 886 51 79 lub 43 886 52 20 w. 31

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY (pokój 013)

Ewa Psyk
tel. 43 886 52 20 w. 14

 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ (pokój 009)

Aleksandra Hadryś

Bożena Pawelec
tel. 43 886 52 20 w. 17

 

INSPEKTOR ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (pokój 011)

Danuta Mosiala
tel. 43 886 52 20 w. 38

 

INSPEKTOR ds. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 

Anita Smolarz
tel. 43 886 52 20 w. 38

 

PRACOWNIK SOCJALNY (pokój 011)

STYPENDIA SOCJALNE

Michalina Osadnik
tel. 43 886 52 20 w. 38

 

ASYSTENT RODZINY (pokój 013)

Anna Sobera
tel. 43 886 52 20 w. 38

 

OPIEKUNKI

Ewa Cieśla

Hanna Kaczmarek

Hanna Michnik