Pracownicy GOPS

KIEROWNIK (pokój 010)

Anna Przydacz
tel. 43 886 51 79 lub 43 886 52 20 w. 31

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY (pokój 013)

Anna Stasiak
tel. 43 886 52 20 w. 14

 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ (pokój 009)

Aleksandra Hadryś

Bożena Pawelec
tel. 43 886 52 20 w. 17

 

INSPEKTOR ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (pokój 011)

Anna Marchewka
tel. 43 886 52 20 w. 38

 

INSPEKTOR ds. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (pokój 011)

Anita Smolarz
tel. 43 886 52 20 w. 38

 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ (pokój 011)

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

STYPENDIA SOCJALNE

Katarzyna Gońda
tel. 43 886 52 20 w. 38

 

ASYSTENT RODZINY (pokój 013)

Anna Sobera
tel. 43 886 52 20 w. 38

 

OPIEKUNKI

Ewa Cieśla

Hanna Kaczmarek

Hanna Michnik