WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności / Usuwanie wyrobów azbestowych

2018-02-19

 Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2018 roku

Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.

2017-04-28

 Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych

Z dniem 01.04.2017 r. zamyka nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest, z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty wnioskowanej w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków.

obrazek Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych wiecej
2017-02-06

 Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych

KURENDA
Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.

2016-04-15

 Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych

KURENDA
Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do 13 maja 2016 r. w Urzędzie Gminy Pątnów (sekretariat, I piętro, pok. nr 20) lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Pątnów – Pątnów 48, 98-335 Pątnów.