Aktualności / Aktualności GOPS

obrazek Spotkanie wigilijne wiecej
2018-01-05

 Spotkanie wigilijne

Do stołu wigilijnego siada się, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka, ma ona przypominać Gwiazdę Betlejemską prowadzącą pasterzy i magów do Betlejem.

2017-04-12

 Odbiór żywności

GOPS w Pątnowie informuje, że w sprawie odbioru żywności kontakt telefoniczny udostępniony w Biuletynie Informacyjnym Gminy Pątnów Nr 9/2017 jest nieaktualny.

Obecny numer kontaktowy to:  887 807 006.

obrazek Karta Dużej Rodziny wiecej
2016-07-25

 Karta Dużej Rodziny

Wojewoda Łódzki zaprasza instytucje publiczne oraz przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863).

obrazek Pomoc w postaci pokrycia kosztów obiadów dla dzieci od 1 września 2016r. w ramach Programu Rządowego wiecej
2016-07-18

 Pomoc w postaci pokrycia kosztów obiadów dla dzieci od 1 września 2016r. w ramach Programu Rządowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie informuje, że w miesiącach lipcu i sierpniu 2016 r. należy składać wnioski o przyznanie pomocy w postaci pokrycia kosztów zakupu obiadów dla dzieci od 1 września 2016 r. Pomoc będzie świadczona przez stołówki szkolne na terenie naszej gminy dla uczniów naszych szkół.

2016-03-08

 PROGRAM „RODZINA 500plus”

Realizacją programu „Rodzina 500plus” w gminie Pątnów zajmował będzie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie.
Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł otrzymają też świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

2016-02-29

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie zaprasza do składania ofert na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie:

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 48, pow. wieluński, woj. Łódzkie

II. Określenie stanowiska: Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych


2016-01-26

 „Złotówka za złotówkę”

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zmiana w ustawie o świadczeniach rodzinnych, dzięki której niewielki wzrost dochodu nie spowoduje utraty prawa do świadczeń rodzinnych. Nowy sposób obliczania świadczeń będzie dotyczył otrzymywanych przez daną rodzinę w danym okresie zasiłkowym zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków.

2016-01-26

 Świadczenie rodzicielskie

Kolejną zmianą, którą wprowadził od 1 stycznia 2016 r. Minister Kosiniak-Kamysz jest świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc m.in. bezrobotni, studenci, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

2016-01-01

 Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizuje i realizuje ośrodek pomocy społecznej po przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego i przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, w których to dokumentach określa się zakres usług.

2014-07-31

 Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie informuję, że od 16 czerwca br. wydaje wnioski o przyznanie „Karty Dużej Rodziny”. O „Kartę” ubiegać się mogą rodziny, w których wychowuje się troje i więcej dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. „Karta” przyznawana jest każdemu członkowi rodziny bez względu na dochód.