WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Struktura Urzędu

piętro nr pokoju nr tel. wew. stanowisko imię i nazwisko
II 207 22 Stanowisko ds. Obsługi Rady, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Zdrowia Aldona Mirowska-Konieczna
204 50 Stanowisko ds. Komunalnych Karolina Galasińska
Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej Łukasz Kałwak
203 20 Kierownik Referatu Inwestycji  i Rozwoju Arkadiusz Szecel
   
201 15 Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, BHP i Drogownictwa Bożena Pietrzak
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej Dominik Mamzer
I    101  21 Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Anna Magdalena Pakuła
102  25 Sekretarz - Kierownik Referatu Ogólnego
Iwona Napieraj
103  11 Stanowisko ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Alina Błach
   
104 19 Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk
Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu i Promocji Gminy Paulina Janicka

108 12 Urząd Stanu Cywilnego Katarzyna Janicka
110 18 Stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
Stanowisko ds. Kadr, Ochrony Informacji Niejawnych i Działalności Gospodarczej
Dorota Kula

Beata Dudek-Smolnik
parter

015 13 Stanowisko ds. Obsługi Kasy, Rozliczania Wody i Inwentaryzacji Danuta Mosiala
014 27 Stanowisko ds. Obsługi Finansowo-Księgowej Oświaty Dorota Biegańska
Stanowisko ds. Kadrowo-Płacowych Oświaty Iwona Kalemba
013 14

p.o. Główny Księgowy - GOPS

Ewa Psyk

012 23

Skarbnik - Kierownik Referatu Finansowego

Aleksandra Kasprzak

011 38 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie Anita Smolarz
Anna Marchewka
Michalina Osadnik
010 31 Anna Przydacz
009 17
 
Bożena Pawelec
007 24 Stanowisko ds. Podatków i Opłat Anna Pakuła
Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej Katarzyna Janicka
006 29 Stanowisko ds. Płac i Ubezpieczeń Magdalena Gmyrek
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej Monika Paluszczak