WAŻNY KOMUNIKAT
        

Struktura Urzędu

piętro nr pokoju nr tel. wew. stanowisko imię i nazwisko
II 207 22 Stanowisko ds. Obsługi Rady, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Zdrowia Aldona Mirowska-Konieczna
204 50 Stanowisko ds. Inwestycji Łukasz Bernaś
Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej Łukasz Kałwak
203 20 Stanowisko ds. Zamówienia Publiczne, Pozyskiwania Środków Zew., Kultury i Promocji Gminy Anna Magdalena Pakuła
Stanowisko ds. Komunalnych Karolina Kubera
201 15 Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, BHP i Drogownictwa Tomasz Patyk
Stanowisko ds. Przeciwpożarowych Grzegorz Pietrzyński
I    101  21 Stanowisko ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Alina Błach
102  25 Sekretarz Beata Marczak
103  11 Stanowisko ds. Kadr, Ochrony Informacji Niejawnych i Działalności Gospodarczej Beata Dudek-Smolnik
   
104 19 Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk
Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu Katarzyna Trojan-Drab
wz. Izabela Dąbrowska
108 12 Urząd Stanu Cywilnego Karolina Mikołajczyk
110 18 Stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Spraw Wojskowych i Ochrony Środowiska Dorota Kula
parter

015 13 Stanowisko ds. Obsługi Kasy, Rozliczania Wody i Inwentaryzacji Anna Pakuła
014 27 Stanowisko ds. Obsługi Finansowo-Księgowej Oświaty Dorota Biegańska
Stanowisko ds. Kadrowo-Płacowych Oświaty Iwona Kalemba
013 14

p.o. Główny Księgowy - GOPS

Ewa Psyk

012 23

Skarbnik

Aleksandra Kasprzak

011 38 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie Anita Smolarz
Danuta Mosila
Michalina Osadnik
010 31 Anna Przydacz
009 17
Aleksandra Hadryś
Bożena Pawelec
007 24 Stanowisko ds. Podatków i Opłat Maria Krzak
Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej Katarzyna Janicka
006 29 Stanowisko ds. Płac i Ubezpieczeń Magdalena Gmyrek
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej Karolina Mikołajczyk