Przewodniczący Rady Gminy Pątnów

 Maciej Nowak - Przewodniczący Rady Gminy Pątnów