WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomoy Społecznej w Pątnowie

http://www.gops-patnow.biuletyn.net/