site map | add to favorite
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
PL    EN

Wydarzenia

 
2008-11-09

Poświęcenie i przekazanie Sztandaru Gminie Pątnów

 

 

Sztandar Gminy Pątnów został ustanowiony Uchwałą Nr XXII/145/2008 Rady Gminy Pątnów z dnia 27. maja 2008r na wniosek Wójta Gminy Pątnów Grzegorza Smugowskiego

 

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej Gminy Pątnów, zaproszonych Pocztów sztandarowych, Kombatantów oraz gości. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się na  uroczystą Mszę Świętą, podczas której ks. Jerzy Ręczak poświecił Sztandar Gminy Pątnów, który został wręczony Wójtowi Grzegorzowi Smugowskiemu przez Poczet Sztandarowy. W skład Pocztu weszli przedstawiciele: oświaty -  Dyrektor ZSS w Dzietrznikach Pani Bożena Kiedos, władz samorządowych - Przewodniczący Rady Gminy Pątnów Pan Jan Olszówka oraz rolników i stowarzyszeń - Pan Antoni Jarząb.

Uroczystego przekazania Sztandaru wspólnocie lokalnej dokonał Wójt Gminy Pątnów Grzegorz Smugowski. W skład Pocztu wspólnoty lokalnej weszli przedstawiciele: sołectw – Sołtys Wsi Pątnów Pani Jolanta Pułka, gospodyń wiejskich – Przewodnicząca Gminnej Rady KGW Pani Marianna Łyczko oraz Ochotniczych Straży Pożarnych druh Antoni Kędzia.

 

            „Sztandar w polskiej tradycji jest symbolem najwyższych wartości, honoru i zobowiązania do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu. Sztandar Gminy Pątnów jest widomym znakiem zjednoczenia wszystkich mieszkańców w budowaniu naszej małej ojczyzny.”

Tymi słowami, przed odnowionym budynkiem Urzędu Gminy w Pątnowie Wójt Gminy Pątnów Grzegorz Smugowski rozpoczął uroczystość symbolicznego przybijania gwoździ przez fundatorów Sztandaru Gminy Pątnów. Po odprowadzeniu sztandaru Gminy Pątnów do siedziby Urzędu Gminy, delegacje złożyły wiązanki kwiatów w miejscach pamięci w Naszej Gminie.

 

Wójt Gminy Pątnów Grzegorz Smugowski pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom Sztandaru Gminy Pątnów, oraz osobom które przyczyniły się do zorganizowania uroczystości.

UG Pątnów Łukasz Łyczko
 
 
Galeria<br>Wspólne śpiewanie pieśni patriotyczych
Wspólne śpiewanie pieśni patriotyczych
Galeria<br>Na chwilę przed zbiórką
Na chwilę przed zbiórką
Galeria<br>Komendant Gminny Henryk Wilk składa meldunek Wójtowi Gminy Pątnów Grzegorzowi Smugowskiemu
Komendant Gminny Henryk Wilk składa meldunek Wójtowi Gminy Pątnów Grzegorzowi Smugowskiemu
Galeria<br>Zbiórka jednostek OSP z terenu Gminy Pątnów
Zbiórka jednostek OSP z terenu Gminy Pątnów
Galeria<br>Zbiórka jednostek OSP, Kombatantów i Pocztów Sztandarowych
Zbiórka jednostek OSP, Kombatantów i Pocztów Sztandarowych
Galeria<br>Przemarsz na Mszę Świętą
Przemarsz na Mszę Świętą
Galeria<br>Przemarsz na Mszę Świętą
Przemarsz na Mszę Świętą
Galeria<br>Przemarsz na Mszę Świętą
Przemarsz na Mszę Świętą
Galeria<br>Przemarsz na Mszę Świętą
Przemarsz na Mszę Świętą
Galeria<br>Poczet przedstawicieli Władz Samorządowych, Oświaty i Rolnictwa: Bożena Kiedos, Jan Olszówka i Antoni Jarząb
Poczet przedstawicieli Władz Samorządowych, Oświaty i Rolnictwa: Bożena Kiedos, Jan Olszówka i Antoni Jarząb
Galeria<br>Uroczysty moment poświęcenia Sztandaru Gminy Pątnów przez ks. Jerzego Ręczaka
Uroczysty moment poświęcenia Sztandaru Gminy Pątnów przez ks. Jerzego Ręczaka
Galeria<br>Chwila zadumy na moment przed wręczeniem Sztandaru
Chwila zadumy na moment przed wręczeniem Sztandaru
Galeria<br>Wręczenie Sztandaru Wójtowi Gminy Pątnów Grzegorzowi Smugowskiemu
Wręczenie Sztandaru Wójtowi Gminy Pątnów Grzegorzowi Smugowskiemu
Galeria<br>Przekazanie Sztandaru Gminy Pątnów przedstawicielom Wspólnoty Lokalnej
Przekazanie Sztandaru Gminy Pątnów przedstawicielom Wspólnoty Lokalnej
Galeria<br>Przekazanie Sztandaru Gminy Pątnów przedstawicielom Wspólnoty Lokalnej
Przekazanie Sztandaru Gminy Pątnów przedstawicielom Wspólnoty Lokalnej
Galeria<br>Ku Chwale Ojczyzny!
Ku Chwale Ojczyzny!
Galeria<br>Ku Chwale Ojczyzny!
Ku Chwale Ojczyzny!
Galeria<br>Poczet Wspólnoty Lokalnej Gminy Pątnów:Marianna Łyczko, Jolanta Pułka i Antoni Kędzia
Poczet Wspólnoty Lokalnej Gminy Pątnów:Marianna Łyczko, Jolanta Pułka i Antoni Kędzia
Galeria<br>Poczet sztandarowy: Bożena Kiedos - Dyrektor ZSS im. Króla Wł.Jagiełły w Dzietrznikach, Jan Olszówka - Przewodniczacy Rady Gminy Pątnów i Antoni Jarząb przedstawiciel rolników i stowarzyszeń.
Poczet sztandarowy: Bożena Kiedos - Dyrektor ZSS im. Króla Wł.Jagiełły w Dzietrznikach, Jan Olszówka - Przewodniczacy Rady Gminy Pątnów i Antoni Jarząb przedstawiciel rolników i stowarzyszeń.
Galeria<br>Przemarsz pod siedzibę Urzędu Gminy w Pątnowie
Przemarsz pod siedzibę Urzędu Gminy w Pątnowie
Galeria<br>Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Galeria<br>Zbiórka Pocztów Sztandarowych przed siedziba Urzędu Gminy w Pątnowie
Zbiórka Pocztów Sztandarowych przed siedziba Urzędu Gminy w Pątnowie
Galeria<br>Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Galeria<br>Wprowadzenie Sztandaru Gminy Pątnów
Wprowadzenie Sztandaru Gminy Pątnów
Galeria<br>Poczet sztandarowy przed odnowioną siedzibą Urzędu Gminy Pątnów
Poczet sztandarowy przed odnowioną siedzibą Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Powitanie fundatorów Sztandaru przez druha Grzegorza Pietrzyńskiego
Powitanie fundatorów Sztandaru przez druha Grzegorza Pietrzyńskiego
Galeria<br>Druhowie Strażacy i zaproszeni goście
Druhowie Strażacy i zaproszeni goście
Galeria<br>Poczty Sztandarowe: Związku Kombatantów, wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy, KGW Bieniec,Szkół i Gminnego Koła PSL
Poczty Sztandarowe: Związku Kombatantów, wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy, KGW Bieniec,Szkół i Gminnego Koła PSL
Galeria<br>Ksiądz Jerzy Ręczak Proboszcz Parafii Pątnów
Ksiądz Jerzy Ręczak Proboszcz Parafii Pątnów
Galeria<br>Andrzej Chowis Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
Andrzej Chowis Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
Galeria<br>Bartosz Chudecki z Urzędu Gminy Pątnów
Bartosz Chudecki z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Sławomir Cieśla Dyrektor ZSS im. JP II Wielkiego w Załeczu Małym
Sławomir Cieśla Dyrektor ZSS im. JP II Wielkiego w Załeczu Małym
Galeria<br>Stanisław Gawlak Radny Gminy Pątnów
Stanisław Gawlak Radny Gminy Pątnów
Galeria<br>Magdalena Gmyrek z Urzędu Gminy Pątnów
Magdalena Gmyrek z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Sławomir Gmyrek z Urzędu Gminy Pątnów
Sławomir Gmyrek z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Grzegorz Gryga
Grzegorz Gryga
Galeria<br>Urszula Jarząbek z Urzędu Gminy Pątnów
Urszula Jarząbek z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Joanna Kacała Radna Gminy Pątnów
Joanna Kacała Radna Gminy Pątnów
Galeria<br>Lucyna Kalemba z Urzędu Gminy Pątnów
Lucyna Kalemba z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Milena Kalemba z Urzędu Gminy Pątnów
Milena Kalemba z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Antoni Kędzia
Antoni Kędzia
Galeria<br>Jerzy Kędzia Leśnictwo Budziaki
Jerzy Kędzia Leśnictwo Budziaki
Galeria<br>Marianna Łyczko Przewodnicząca KGW w Bieńcu i Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Pątnowie
Marianna Łyczko Przewodnicząca KGW w Bieńcu i Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Pątnowie
Galeria<br>Zofia Pęcherz Przewodnicząca KGW w Dzietrznikach
Zofia Pęcherz Przewodnicząca KGW w Dzietrznikach
Galeria<br>Anna Pyzalska Przewodnicząca KGW w Grębieniu
Anna Pyzalska Przewodnicząca KGW w Grębieniu
Galeria<br>Mirosława Plewa Przewodnicząca KGW w Kałużach
Mirosława Plewa Przewodnicząca KGW w Kałużach
Galeria<br>Barbara Mrozowska Przewodnicząca KGW w Kluskach - Grabowej
Barbara Mrozowska Przewodnicząca KGW w Kluskach - Grabowej
Galeria<br>Jolanta Pułka Przewodnicząca KGW w Pątnowie
Jolanta Pułka Przewodnicząca KGW w Pątnowie
Galeria<br>Helena Klim Przewodnicząca KGW w Kamionce
Helena Klim Przewodnicząca KGW w Kamionce
Galeria<br>Andrzej Kiedos z Urzędu Gminy Pątnów
Andrzej Kiedos z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Bożena Kiedos Dyrektor ZSS im. Króla Wł.Jagiełły w Dzietrznikach
Bożena Kiedos Dyrektor ZSS im. Króla Wł.Jagiełły w Dzietrznikach
Galeria<br>Stanisław Kluska Radny Gminy Pątnów
Stanisław Kluska Radny Gminy Pątnów
Galeria<br>Henryk Smolarz Prezes Gminnego Koła PSL
Henryk Smolarz Prezes Gminnego Koła PSL
Galeria<br>Lucyna Kuma z Urzędu Gminy Pątnów
Lucyna Kuma z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Paweł Madeła Sołtys Wsi Grębień
Paweł Madeła Sołtys Wsi Grębień
Galeria<br>Zdzisław Lach z Urzędu Gminy Pątnów
Zdzisław Lach z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Krystyna Mikita Komendantka Ośrodka Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim
Krystyna Mikita Komendantka Ośrodka Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim
Galeria<br>Karolina Mikołajczyk z Urzędu Gminy Pątnów
Karolina Mikołajczyk z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Teresa Mirowska z Urzędu Gminy Pątnów
Teresa Mirowska z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Łukasz Łyczko z Urzędu Gminy Pątnów
Łukasz Łyczko z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Maciej Morawiak Radny Gminy Pątnów
Maciej Morawiak Radny Gminy Pątnów
Galeria<br>Mieczysław Naciskała Prezes SKR w Pątnowie
Mieczysław Naciskała Prezes SKR w Pątnowie
Galeria<br>Ryszard Nowak Radny Gminy Pątnów
Ryszard Nowak Radny Gminy Pątnów
Galeria<br>Jan Olszówka Przewodniczący Rady Gminy Pątnów
Jan Olszówka Przewodniczący Rady Gminy Pątnów
Galeria<br>Zenon Krzak Naczelnik OSP w Bieńcu
Zenon Krzak Naczelnik OSP w Bieńcu
Galeria<br>Henryk Derda Prezes OSP w Dzietrznikach
Henryk Derda Prezes OSP w Dzietrznikach
Galeria<br>Andrzej Mirowski Wiceprezes OSP w Grębieniu
Andrzej Mirowski Wiceprezes OSP w Grębieniu
Galeria<br>Jan Salamon Prezes OSP w Kamionce i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Pątnowie
Jan Salamon Prezes OSP w Kamionce i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Pątnowie
Galeria<br>Henryk Wilk Naczelnik OSP w Kluskach i Komendant Gminny OSP w Pątnowie
Henryk Wilk Naczelnik OSP w Kluskach i Komendant Gminny OSP w Pątnowie
Galeria<br>Maciej Cichoń Prezes OSP w Pątnowie
Maciej Cichoń Prezes OSP w Pątnowie
Galeria<br>W imieniu OSP Popowice Sekretarz OSP Popowice Marek Kinast
W imieniu OSP Popowice Sekretarz OSP Popowice Marek Kinast
Galeria<br>Stanisław Kiedos Prezes OSP w Załęczu Małym
Stanisław Kiedos Prezes OSP w Załęczu Małym
Galeria<br>Bogdan Polak Naczelnik OSP w Załeczu Wielkim
Bogdan Polak Naczelnik OSP w Załeczu Wielkim
Galeria<br>St.kpt mgr inż Waldemar Brząkała Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
St.kpt mgr inż Waldemar Brząkała Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
Galeria<br>Asp.szt. Andrzej Madaliński Komendant Komisariatu Policji w Osjakowie
Asp.szt. Andrzej Madaliński Komendant Komisariatu Policji w Osjakowie
Galeria<br>Zofia Pagacz z Urzędu Gminy Pątnów
Zofia Pagacz z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Wiesław Paluszczak Radny Gminy Pątnów
Wiesław Paluszczak Radny Gminy Pątnów
Galeria<br>Halina Parzyjagła z Urzędu Gminy Pątnów
Halina Parzyjagła z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Tomasz Patyk z Urzędu Gminy Pątnów
Tomasz Patyk z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Marek Pietrzak Radny Gminy Pątnów
Marek Pietrzak Radny Gminy Pątnów
Galeria<br>Jacek Podyma z Urzędu Gminy Pątnów
Jacek Podyma z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Stanisław Podyma Radny Gminy Pątnów
Stanisław Podyma Radny Gminy Pątnów
Galeria<br>Alicja Przybyła Sołtys Wsi Kluski
Alicja Przybyła Sołtys Wsi Kluski
Galeria<br>Jolanta Pułka Sołtys Wsi Pątnów
Jolanta Pułka Sołtys Wsi Pątnów
Galeria<br>Stanisław Raducki Radny Gminy Pątnów
Stanisław Raducki Radny Gminy Pątnów
Galeria<br>Czesława Rogala z Urzędu Gminy Pątnów
Czesława Rogala z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Marian Rogala Sołtys Wsi Bieniec
Marian Rogala Sołtys Wsi Bieniec
Galeria<br>Grażyna Ryczyńska Radna Rady Powiatu Wieluńskiego
Grażyna Ryczyńska Radna Rady Powiatu Wieluńskiego
Galeria<br>Henryk Smolarz
Henryk Smolarz
Galeria<br>Grzegorz Smugowski Wójt Gminy Pątnów
Grzegorz Smugowski Wójt Gminy Pątnów
Galeria<br>Grzegorz Stasiak Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pątnów
Grzegorz Stasiak Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pątnów
Galeria<br>Henryk Struzik Prezes Miejsko - Gminnego Związku Kombatantów w Wieluniu
Henryk Struzik Prezes Miejsko - Gminnego Związku Kombatantów w Wieluniu
Galeria<br>Tomasz Luboiński Wójt Gminy Czarnożyły i Członek Zgromadzenia ZGZW
Tomasz Luboiński Wójt Gminy Czarnożyły i Członek Zgromadzenia ZGZW
Galeria<br>Andrzej Piekarz Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
Andrzej Piekarz Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
Galeria<br>Jan Tronina Radny Gminy Pątnów
Jan Tronina Radny Gminy Pątnów
Galeria<br>Franciszek Widera Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
Franciszek Widera Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
Galeria<br>Wojciech Szczęsny Zarzycki Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
Wojciech Szczęsny Zarzycki Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
Galeria<br>Bogdan Zdyb z Urzędu Gminy Pątnów
Bogdan Zdyb z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Grażyna Marchewka w imieniu Zespołu Folklorystycznego z Popowic
Grażyna Marchewka w imieniu Zespołu Folklorystycznego z Popowic
Galeria<br>Grzegorz Pietrzyński z Urzędu Gminy Pątnów
Grzegorz Pietrzyński z Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>Defilada
Defilada
Galeria<br>Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Galeria<br>Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Galeria<br>Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Galeria<br>Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Galeria<br>Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Galeria<br>Delegacje tuż przed złożeniem kwiatów w miejscach pamięci
Delegacje tuż przed złożeniem kwiatów w miejscach pamięci
Galeria<br>Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Radni, pracownicy UG i zaproszeni goście
Galeria<br>Defilada
Defilada
Galeria<br>W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
Galeria<br>W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
Galeria<br>W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
Galeria<br>W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
Galeria<br>W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
Galeria<br>W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
Galeria<br>W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
Galeria<br>Pracownicy Urzędu Gminy Pątnów
Pracownicy Urzędu Gminy Pątnów
Galeria<br>W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
Galeria<br>W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
Galeria<br>W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
Galeria<br>W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
Galeria<br>W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
Galeria<br>Wójt Gminy Pątnów Grzegorz Smugowski
Wójt Gminy Pątnów Grzegorz Smugowski
Galeria<br>Wójt Gminy Pątnów Grzegorz Smugowski
Wójt Gminy Pątnów Grzegorz Smugowski
Galeria<br>Andrzej Chowis Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
Andrzej Chowis Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
Galeria<br>Pracownicy Urzedu Gminy Pątnów i zaproszeni goście
Pracownicy Urzedu Gminy Pątnów i zaproszeni goście
Galeria<br>Pracownicy Urzedu Gminy Pątnów
Pracownicy Urzedu Gminy Pątnów
Galeria<br>Pracownicy Urzedu Gminy Pątnów
Pracownicy Urzedu Gminy Pątnów
Galeria<br>Pracownicy Urzedu Gminy Pątnów
Pracownicy Urzedu Gminy Pątnów
Galeria<br>W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
Galeria<br>W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
W Sołeckim Centrum Kultury w Dzietrznikach
Galeria<br>Marianna Łyczko
Marianna Łyczko
Galeria<br>Kombatanci Miejsko - Gminnego Zwiazku Kombatantów w Wieluniu
Kombatanci Miejsko - Gminnego Zwiazku Kombatantów w Wieluniu
Galeria<br>Prezes Henryk Struzik odznaczył Wójta Gminy Pątnów Grzegorza Smugowskiego Medalem Za Zasługi Dla Kombatantów RP
Prezes Henryk Struzik odznaczył Wójta Gminy Pątnów Grzegorza Smugowskiego Medalem Za Zasługi Dla Kombatantów RP
Galeria<br>Prezes Henryk Struzik odznaczył Wójta Gminy Pątnów Grzegorza Smugowskiego Medalem Za Zasługi Dla Kombatantów RP
Prezes Henryk Struzik odznaczył Wójta Gminy Pątnów Grzegorza Smugowskiego Medalem Za Zasługi Dla Kombatantów RP
Galeria<br>Prezes Henryk Struzik odznaczył Wójta Gminy Pątnów Grzegorza Smugowskiego Medealem Za Zasługio Dla Kombatantów RP
Prezes Henryk Struzik odznaczył Wójta Gminy Pątnów Grzegorza Smugowskiego Medealem Za Zasługio Dla Kombatantów RP
Galeria<br>Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych Zespół Folklorystyczny z Popowic
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych Zespół Folklorystyczny z Popowic
Galeria<br>Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych KGW Grębień i KGW Pątnów
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych KGW Grębień i KGW Pątnów
Galeria<br>Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych KGW Dzietrzniki,a  w tyle Orkiestra Dęta ze Słupska
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych KGW Dzietrzniki,a w tyle Orkiestra Dęta ze Słupska
Galeria<br>Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych KGW Grębień
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych KGW Grębień
Galeria<br>Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych KGW Dzietrzniki
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych KGW Dzietrzniki
Galeria<br>Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych KGW Bieniec
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych KGW Bieniec
Galeria<br>Marianna Łyczko Przewodnicząca KGW w Bieńcu i Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Pątnowie
Marianna Łyczko Przewodnicząca KGW w Bieńcu i Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Pątnowie
Galeria<br>Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych KGW Bieniec
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych KGW Bieniec

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI