WAŻNY KOMUNIKAT
    Wójt Gminy Pątnów przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 11:00 – 15:00.     

Aktualności

2015-12-16 Aktualności

 Starosta Wieluński i Wójt Gminy Pątnów zapraszają do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) informuje, że zgodnie z art. 8 ww. ustawy od dnia 4 stycznia 2016 r. na terenie gminy Pątnów dostępny będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

obrazek Ostrzeżenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu wiecej
2016-02-03 Aktualności

 Ostrzeżenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu ostrzega przed fałszywymi kontrolerami podającymi się za pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu i usiłującymi wyłudzić pieniądze od właścicieli prowadzących działalność gospodarczą.

2016-02-03 Aktualności - zdrowie

 Zapraszamy na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry i zaćmy)

W dniu: 11.02.2016 r. w Ośrodku Zdrowia w Dzietrznikach 108A gm. Pątnów w godzinach od 13:00 do 15:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy.

obrazek Zapraszamy do adopcji psów wiecej
2016-02-02 Aktualności

 Zapraszamy do adopcji psów

Zamieszczone poniżej zdjęcia przedstawiają bezdomne psy, które zostały zabrane z terenu naszej gminy i znajdują się obecnie w Schronisku „FUNNY PATS” w Czartkach 49b.Psy są szczepione, odrobaczone, wysterylizowane i zaczipowane.
Jeżeli ktoś z mieszkańców chciałby adoptować któregoś z psów można to zrobić dzwoniąc do schroniska pod nr tel. 43 828 36 46.

2016-02-01 Aktualności

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pątnów

Zapraszamy do udziału w konsultacjach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pątnów. Konsultacje trwają od 1 do 9 lutego br.  Uwagi można wnosić na dostępnym poniżej formularzu na adres mailowy:gmina@patnow.pl

2016-02-01 Aktualności

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pątnów

Zapraszamy do udziału w konsultacjach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pątnów". Konsultacje trwają od 1 do 9 lutego br.  Uwagi można wnosić na dostępnym poniżej formularzu na adres mailowy:gmina@patnow.pl

obrazek Wizyta przedstawicieli władz ukraińskich wiecej
2016-01-29 Aktualności

 Wizyta przedstawicieli władz ukraińskich

W dniu 27 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej im. Wincentego Witosa w Urzędzie Gminy Pątnów odbyło się spotkanie z delegacją reprezentantów ukraińskich władz stopnia krajowego i regionalnego. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób reprezentujących różne instytucje administracyjne Ukrainy, a także reprezentujący Gminę Pątnów Wójt Jacek Olczyk, Sekretarz Gminy Beata Marczak, Skarbnik Gminy Aleksandra Kasprzak, Z-ca Skarbnika Anita Smolarz oraz pracownik urzędu gminy Izabela Dąbrowska.

obrazek Turniej Wiedzy Pożarniczej wiecej
2016-01-29 Aktualności

 Turniej Wiedzy Pożarniczej

Wzorem lat ubiegłych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu wspólnie z zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wieluniu organizuje eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

2016-01-27 Aktualności

 Rozkład jazdy PKS


obrazek Rusza czternasty konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” wiecej
2016-01-25 Aktualności

 Rusza czternasty konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i   inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.

obrazek „W trosce o nasze bezpieczeństwo”  – XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego wiecej
2016-01-25 Aktualności

 „W trosce o nasze bezpieczeństwo” – XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Konkurs ma na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazanie strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Poprzez sztukę zwracamy uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz nauczyć prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat.