Aktualności


2016-06-29 Strona główna

 Informacja o uzyskanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
nazwa Zadania:
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pątnów”

2016-06-22 Aktualności oświatowe

 STYPEDNIUM GMINY PĄTNÓW DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Lista uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali stypendium Gminy Pątnów dla uzdolnionych uczniów.

obrazek III edycja konkursu EkoAktywni wiecej
2016-06-21 Strona główna

 III edycja konkursu EkoAktywni

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił III edycję Konkursu „EkoAktywni”, którego celem jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska na woj. łódzkiego.

obrazek ZADBAJ O BEZPIECZNE WAKACJE NAJMŁODSZYCH - APEL PREZESA KRUS wiecej
2016-06-21 Strona główna

 ZADBAJ O BEZPIECZNE WAKACJE NAJMŁODSZYCH - APEL PREZESA KRUS

Mimo braku oficjalnych statystyk dotyczących wypadków dzieci przy pracy w gospodarstwach rolnych obserwacja środowiska wiejskiego prowadzi do wniosku, że ich liczba jest zdecydowanie mniejsza niż kilkanaście lat temu.

obrazek Absolutorium dla Wójta Gminy Pątnów wiecej
2016-06-21 Strona główna

 Absolutorium dla Wójta Gminy Pątnów

Na XVIII posiedzeniu Rady Gminy Pątnów Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi, Jackowi Olczykowi. Jest to efekt poprawiającej się kondycji finansowej gminy Pątnów, jak również coraz większych sukcesów na polu pozyskiwania środków zewnętrznych.

obrazek Stypendium szkolne w roku szkolnym 2016/2017 wiecej
2016-06-20 Aktualności oświatowe

 Stypendium szkolne w roku szkolnym 2016/2017

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pątnów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

obrazek Trzecie miejsce w województwie dla Gminy Pątnów! wiecej
2016-06-13 Strona główna

 Trzecie miejsce w województwie dla Gminy Pątnów!

10 czerwca 2016 roku na zalewie w Opocznie odbyły się XII Zawody Sprawnościowe Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego. Formacje obrony cywilnej rywalizowały w wielu konkurencjach m.in. wiosłowaniu łodzią ratowniczą wraz z podejmowaniem osoby tonącej.

obrazek III Turniej Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego
2016-06-09 Aktualności kulturalno - sportowe

 III Turniej Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego "Edukacja przez Szachy w Szkole"

W dniu 3.06.2016 r. w Warszawie odbył się III Turniej Finałowy Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego "Edukacja przez Szachy w Szkole". Publiczną Szkołę Podstawową w Pątnowie reprezentowali uczniowie klasy I: Filip Leśnik oraz Weronika Piotrowska. Uczniów do turnieju zgłosiła i przygotowała pani Irena Wydmuch.

obrazek Gmina Pątnów liderem w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych wiecej
2016-06-08 Strona główna

 Gmina Pątnów liderem w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych

6 czerwca 2016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu odbył się briefing z mediami w którym udział wzięli Joanna Skrzydlewska reprezentująca marszałka województwa łódzkiego – Witolda Stępnia oraz reprezentanci trzech samorządów: Wójt Gminy Pątnów, Starosta Powiatu Zgierskiego oraz Wójt Gminy Łowicz.

obrazek STYPEDNIUM GMINY PĄTNÓW DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW wiecej
2016-06-08 Aktualności oświatowe

 STYPEDNIUM GMINY PĄTNÓW DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Wójt Gminy Pątnów ogłasza informuje, iż można składać wnioski na stypendium dla uczniów uzdolnionych w sekretariacie Urzędu Gminy Pątnów do dnia 21.06.2016r. do godziny 11:00.