Aktualności

obrazek Gmina Pątnów liderem listy operacji typu gospodarka wodno-ściekowa w ramach PROW 2014-2020 wiecej
2017-02-16 Strona główna

 Gmina Pątnów liderem listy operacji typu gospodarka wodno-ściekowa w ramach PROW 2014-2020

Na 131 złożonych w województwie łódzkim wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” wniosek Gminy Pątnów otrzymał 28,5 pkt. i zajął I miejsce na liście.

obrazek Ankieta do rodziców dzieci w wieku do lat 3 mieszkających w województwie łódzkim wiecej
2017-02-13 Strona główna

 Ankieta do rodziców dzieci w wieku do lat 3 mieszkających w województwie łódzkim

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę nt. zainteresowania rodziców żłobkami. By właściwie planować rozwój form opieki nad dziećmi do 3. roku życia, ważne są opinie rodziców. Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka poniższych pytań!

obrazek Byliśmy na Targach Edukacyjnych 2017 wiecej
2017-02-13 Aktualności oświatowe

 Byliśmy na Targach Edukacyjnych 2017

9 lutego uczniowie kl. III Publicznego Gimnazjum ZSS w Dzietrznikach uczestniczyli w Targach Edukacyjnych Powiatu Wieluńskiego zorganizowanych w hali sportowej WOSiR w Wieluniu.

2017-02-13 Strona główna

 Konkurs pn. Inicjatywy społeczne

Szanowni Państwo,
Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne do udziału w konkursie pn. Inicjatywy społeczne. Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności.

obrazek Lekcja przyrody na żywo - Płazy wiecej
2017-02-13 Aktualności oświatowe

 Lekcja przyrody na żywo - Płazy

Otaczająca nas przyroda często zadziwia, zachwyca i budzi ciekawość, dlatego chcemy poznać ją jak najlepiej z bliska.
W tym celu w ZSS w Dzietrznikach organizowane są "Żywe lekcje przyrody", podczas których uczniowie mogą nie tylko zobaczyć, ale nawet dotknąć zwierząt egzotycznych, na co dzień niespotykanych.

obrazek Ferie w bibliotece wiecej
2017-02-13 Aktualności oświatowe

 Ferie w bibliotece

Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym zorganizowano w bibliotece podczas ferii zajęcia literackie oraz plastyczne dla dzieci, które odbywały się w dniach 16-17 i 23-24 stycznia. Tegoroczne ferie w bibliotece spędziliśmy bardzo aktywnie.


2017-02-07 Strona główna

 Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 12/2017
WÓJTA GMINY PĄTNÓW
z dnia 6 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w związku z Uchwałą Nr XXII/166/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok zarządza się, co następuje:

2017-02-06 Usuwanie wyrobów azbestowych

 Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych

KURENDA
Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do 10 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Pątnów (sekretariat, I piętro, pok. Nr 104) lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Pątnów – Pątnów 48, 98-335 Pątnów.

obrazek Znaleziono bezdomnego pieska wiecej
2017-01-27 Strona główna

 Znaleziono bezdomnego pieska

W dniu 26 stycznia 2017 r. na terenie wsi Popowice znaleziono bezdomnego psa. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 43 886 52 20 - Urząd Gminy Pątnów Pani A. Błach.