WAŻNY KOMUNIKAT
    IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/2 lodzkie od 13:30/20.01 do 12:00/21.01.2017 marznace opady, drogi sliskie     

Aktualności

2017-01-19 Strona główna

 OSTRZEŻENIE Nr 8 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/2

Ważność: od godz. 13:30 dnia 20.01.2017 do godz. 12:00 dnia 21.01.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Strefa opadów będzie się wolno przemieszczała z północy na południe województwa.

2017-01-17 Strona główna

 Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Urząd Gminy Pątnów uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2017 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2017 r.

obrazek „Kolędowanie” w Kamionce wiecej
2017-01-17 Aktualności kulturalno - sportowe

 „Kolędowanie” w Kamionce

15 stycznia 2017 r. po raz kolejny w niedzielne popołudnie odbyło się w Sołeckim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamionce „Kolędowanie”. Gości przywitała p. Grażyna Błaszczak a następnie głos zabrali ks. Marian Stochniałek, Starosta p. Andrzej Stępień oraz Wójt Gminy Pątnów p. Jacek Olczyk.

2017-01-17 Strona główna

 Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady.

obrazek Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 wiecej
2017-01-17 Strona główna

 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.2017-01-16 Strona główna

 „Zabytek Zadbany 2017”

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków w corocznym ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany 2017”. Konkurs skierowany jest do właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

obrazek Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wiecej
2017-01-16 Strona główna

 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Urząd Gminy Pątnów informuje, że w 2017 roku obowiązują następujące terminy składania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego przysługującego producentom rolnym:                         
* w terminie od 1 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 stycznia 2017 r.
*
w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. - należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r

obrazek Zimowe spotkania w bibliotece wiecej
2017-01-11 Biblioteka aktualności

 Zimowe spotkania w bibliotece

Zapraszamy wszystkie dzieci do udział w programie zajęć przygotowanych w bibliotece na ferie zimowe.


obrazek Spotkanie opłatkowe OSP i KGW wiecej
2017-01-09 Aktualności kulturalno - sportowe

 Spotkanie opłatkowe OSP i KGW

W dniu siódmego stycznia jak co roku odbyło się spotkanie opłatkowe Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Pątnów.

obrazek Gdzie się podział Mikołaj? wiecej
2016-12-30 Aktualności oświatowe

 Gdzie się podział Mikołaj?

Mikołajki to czas radosny i bardzo wyczekiwany przez najmłodszych przez cały rok. To okazja do sprawiania wszelkiego rodzaju niespodzianek. W tym właśnie czasie, dziewiątego grudnia  uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Dzietrznikach uczestniczyli w wycieczce do Tarnowskich Gór.